Making of summer villa

بازدید: 6770 بازدید
حالت شب

به نام خدا

مقدمه :

این صحنه جز مجموعه ی archexterior vol.21 اورموشن می باشد ، که در نرم افزار ۳dsmax مدلسازی و توسط vray رندر شده است.

تصویر نهایی این کار را با می بینیم.

Making of summer villa from Archexteriors vol. 21-01

وایر فریم

Making of summer villa from Archexteriors vol. 21-02

مطالعه بیشتر