آموزش making of wal-mart 2161

بازدید: 1996 بازدید
حالت شب

 آموزش making of wal-mart 2161

making of wal-mart 2161-16

سلام اسم من brano florian هست و در این آموزش قصد دارم در مورد مراحل خلق wall-mart 2161 برای شما توضیح بدم.

مدلسازی و uv mapping کامیون :

making of wal-mart 2161-02

مطالعه بیشتر