آموزش uv mapping ماشین در ۳dsmax

مرحله ۳ :

قسمت های بدنه ماشین رو به هم وصل کنید.تا همانند زیر شود.

car uv mapping-04

مرحله ۴ :

بدنه ماشین را انتخاب کنید و از قسمت modify panel ؛ uvw unwrap رو اعمال کنید و سپس بر روی face کلیک کنید.

car uv mapping-05

مرحله ۵

حالا با گرفتن کلید ctrl + A ، کل بدنه ماشین select می شود .سپس دکمه ی edit را بفشارید.

car uv mapping-06

مطالعه بیشتر