آموزش vraymtl – vray material

حالت شب
حالت شب

پارامتر refraction color :

خوب همانطور که در شکل های زیر می بینید با تغییر رنگ این پارامتر به سمت رنگ روشن و سفید ، متریال شیشه بوجود می آید.در شکل های زیر diffuse color بر روی خاکستری تنظیم شده است.

vraymtl08

پارامتر refraction glossiness :

توجه کنید که با کم شده مقدار این پارامتر ، متریال شیشه به سمت کدر و blur شدن می رود.

vraymtl09

پارامتر refraction ior :

توجه کنید که با تغییر این پارامتر ، میزان شکست نور شیشه تغییر می کند.این رو به خاطر داشته باشید که اگر قراره متریال شیشه شما بدون هیچ شکستی باشه و کاملا شفاف باشه ، بهتر است که از یک opacity map استفاده کنید.

vraymtl10

پارامتر refraction depth :

اگر در شکل سمت چپ نگاه کنید متوجه می شوید که نتیجه غلط است و باید میزان refraction depth بیشتر باشد.شما باید با تنظیم تو پارامتر refelction depth و refraction depth نسبت به یکدیگر ، به نتیجه درستی برسید.

vraymtl11

پارامتر refraction exit color :

این پارامتر بیشتر برای نشان دادن ناحیه هایی که دارای deep refraction هستند ، مناسب است.همنطور که در شکل های زیر می بینید با افزایش reflection depth و refraction depth ، چگونه ناحیه ی قرمز رنگ کاهش پیدا می کند.

vraymtl12

پارامتر fog color :

همانطور که می بینید در دوشکل سمت راستی ناحیه های ضخیم تر تاریک تر هستند و این بدلیل تغییر این پارامتر است.

vraymtl13

پارامتر fog multiplier :

همانطور که می بینید با افزایش این پارامتر میزان جذب نور بیشتر شده و پشت شیشه کمتر دیده می شود در حالی که با کاهش این پارامتر دید بهتری از پشت شیشه داریم.

vraymtl14

نوع BRDF :

همانطور که می بیند با تغییر نوع BRDF ، highlight (درخشش)ایجاد شده بر روی کره تغییر می کند.

vraymtl15

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

منبع : vray .com

مترجم : عباس درباری

Previous

مطالعه بیشتر