Making of cosy bedroom scene

بازدید: 7185 بازدید
حالت شب

به نام خدا

مقدمه :

این صحنه در نرم افزار ۳dsmax مدل سازی و در پلاگین vray رندر شده.

تصویر زیر رندر نهایی به همراه پست پروداکشن می باشد.

Making of cosy bedroom scene-01

وایر فریم (wireframe)

Making of cosy bedroom scene-02

مطالعه بیشتر