آموزش نصب پلاگین vray 3

حالت شب
حالت شب

مرحله ۳ :

در این قسمت شما می تونید نوع install را انتخاب کنید ، که در این مرحله ما گزینه ی workstation را انتخاب کرده و سپس دکمه ی install را می فشاریم.

vray 3 installation-03

مرحله ۴ :

در این بخش تنظیمات را مطابق شکل زیر انجام دهید و سپس دکمه ی install now را بفشارید.

vray 3 installation-04

مطالعه بیشتر