آموزش مدلسازی کوسه در ۳dsmax : قسمت سوم بال و دم کوسه

بازدید: 2444 بازدید
حالت شب

مدلسازی بال ها و دم کوسه

خوب مطابق شکل از نمای left ، ۲ صفحه نشان داده شده را در حالت انتخاب قرار دهید

shark54

حالا با ابزار extrude ، آن ها
را به سمت بیرون بکشید تا مطابق رفرنس شود.

shark55

حالا اون polygon های
اضافی رو که در هنگام extrude به وجود
رو باید پاک کنیم تا موجب خراب شدن symmetry نشوند.

shark56

به نمای left بروید و
توسط ring و ابزار connect 3 خط زیر
را حول بال عمودی بوجود آورید.

shark57

مطالعه بیشتر