آموزش مدلسازی رینگ در ۳dsmax : قسمت دوم

بازدید: 4752 بازدید
حالت شب

 قسمت دوم آموزش مدلسازی رینگ در ۳dsmax

 

 

خوب حالا بیاید تا قسمت کناری رینگ رو اصلاح کنیم
.همانند شکل edge ها رو
انتخاب کنید و سپس ابزار connect رو
بزنید.

RIM66 RIM67 RIM68 RIM69

۳۳- خوب حالا edge های انتخابی در زیر رو توسط ابزار scale به سمت داخل رینگ بکشید و با توجه به عکس پایین تر edge ها را انتخاب کنید و connect رو بزنید.

RIM70 RIM71 RIM72 RIM73 RIM74 RIM75 RIM76

۳۴- خوب حالا قصد داریم تا کمی جزئیات به قسمت جلوی رینگ اضافه کنیم.خوب براش شروع می خواهیم سوراخ های پیچ های رینگ رو در بیاریم .برای این که یک سوراخ تمیز و دایره ای شکل داشته باشیم باید ابتدا یک cylinder رو بوجود آوریم (مطابق شکل).

RIM77

مطالعه بیشتر