آموزش vray physical camera

بازدید: 2772 بازدید
حالت شب

آموزش vray physical camera

سعی داریم با مثال هایی به بررسی دوربین vray بپردازیم :

vray physical camera01

 

Exposure control-f-number (f-stop) :

 

پارامتر f-number ، سایز دریچه ی دیافراگم دوربین رو تعیین می کنه که هرچه این دریچه باز تر باشه ، میزان عبور نور بیشتر است و محیط روشن تر می شود.

 

هر چه مقدار f-number کمتر باشه ، میزان نور ورودی به دوربین بیشتر می شود و در نتیجه عکسمون روشن تر می شود و بر عکس اگر مقدار f-number زیاد شود ، یعنی دریچه بیشتر بسته می شود و در نتیجه عکس مون تاریک تر می شود.همچنین این پارامتر ، تاثیر dof  (depth of field ) را مشخص می کند.

 

در شکل های زیر تنظیمات به این صورت است :

 ۱- exposure رو شن است ۲- shutter speed بر روی ۶۰ قرار داره . ۳- iso بر روی ۲۰ تنظیم شده. ۴-vignetting روشن است ۵- white balance بر روی سفید تنظیم شده.

vray physical camera02

همانطور که در شکل های بالا مشاهده می کنید هرچه مقدار f-number افزایش پیدا کرده ، دیافراگم بسته تر شده و نور ورودی به دوربین کمتر شده و در نتیجه رندر تاریک تر شده است.

Exposure control-shutter speed :

پارامتر shutter speed ، زمان نور دهی رو برای دوربین ما تعیین می کنه.هر چه این زمان طولانی تر باشه (یعنی مقدار کم shutter speed) ، عکس ما روشن تر می شه و بر عکس اگر زمان نور دهی کوتاه تر باشه (یعنی shutter speed  مقدارش زیاد باشه) ، عکس ما تاریک تر می شه.پارامتر shutter speed بر روی motion blur تاثیر داره.

در شکل های زیر تنظیمات به صورت زیر است :

۱-exposure روشن است ۲- f-number بر روی ۸ تنظیم شده ۳- iso بر روی ۲۰۰ است ۴- vignetting روشن است ۵- white balance بر روی سفید تنظیم شده.

vray physical camera03

همانطور که در شکل های بالا مشاهده می کنید، با افزایش shutter speed (یعنی کاهش زمان نور دهی ) عکس ما تاریک تر شده.

Exposure control –film speed (iso) :

این پارامتر میزان حساسیت فیلم و روشنایی عکس رو تعیین می کنه.هرچه مقدار iso  بیشتر باشه ، فیلم حسایت بیشتری نسبت به نور داره و عکس ما روشن تر است و برعکس.

در شکل های زیر تنظیمات به صورت زیر انجام شده است :

۱- exposure  روشن است. ۲-shutter speed  بر روی ۶۰ تنظیم شده است ۳- f-number بر روی ۸ است ۴- vignetting روشن است ۵- white balance سفید است.

vray physical camera04

همانطور که در شکل های بالا مشاهده می کنید با افزایش مقدار iso ، روشنایی تصویر بیشتر شده است.(همچنین حساسیت به نور هم بیشتر شده است.)

مطالعه بیشتر