آموزش مدلسازی طوطی در نرم افزار مایا (قسمت دوم)

بازدید: 6407 بازدید
حالت شب

مرحله ۶ :

در حالی طوطی در حالت انتخاب قرار دارد ، در مسیر edit > duplicate special را انتخاب کنید. از این ابزار برای قرینه سازی نیمه ساخته شده مدل استفاده می شود.

parrot modeling-56

۶-مدلسازی پاها

مرحله ۱ :

برای مدلسازی پاهای طوطی ابتدا از مسیر create > polygon primitives > cylinder بر روی مربع کنار cylinder کلیک کنید.

parrot modeling-57

 

مطالعه بیشتر