آموزش making of fifth avenue in NYC

بازدید: 2406 بازدید
حالت شب

آموزش making of fifth avenue in NYC

Gilvan isbiro به شما نحوه ی ساخت این تصویر رو نشون می ده.

ایده ی ساخت این تصویر زمانی شروع شد که داشتم بر روی davis street کار می کردم.داشتم دنبال reference برای چراغ ها و خیابان ها و ماشین ها می گشتم که به عکس زیر بر خوردم.

آموزش making of fifth avenue in NYC- 01

خیلی از این تصویر خوشم اومد و تصمیم گرفتم این تصویر
رو به صورت سه بعدی طراحی کنم.شروع به جمع کردن reference های مختلف کردم تا به نتیجه ی مطلوب و جزئیات بالا در کار برسم.

آموزش making of fifth avenue in NYC- 02

مطالعه بیشتر