آموزش render to texture در ۳dsmax

حالت شب
حالت شب

تنظیم render to texture :

برای تولید normal map ، از ابزار render to texture استفاده می کنیم.

۱- از منوهای بالای نرم افزار ، rendering>render to texture را انتخاب کنید.

۲- در render to texture dialog > general setting > output group ، برای save کردن normal map و diffuse map یک مسیر(path) انتخاب کنید.

baking-textures-05

در object
to bake rollout > projection mapping group ، enabled را روشن کنید و سپس sub-object
levels را خاموش کنید.

baking-textures-06

۴- بر روی دکمه ی pick کلیک کنید و در پنجره ی add targets ، مدل high poly  خود را انتخاب کنید و سپس بر روی add کلیک کنید.

baking-textures-07

همانطور که می بینید لیست موجود در projection mapping  از no projection modifier به projection تبدیل شد.که این نشان دهنده ی این است که یک projection modifier بر روی مدل high poly اعمال شده است.

baking-textures-08

همانطور که می بینید خطوط به صورت بد فورم در دور مدل ها قرار گرفته است.اما مشکلی نیست و این یک اتفاق معمولی هست.

baking-textures-09

۵- در قسمت modify panel>cage rollout بر روی reset کلیک کنید.

baking-textures-10

مطالعه بیشتر