making of davis street

حالت شب
حالت شب

خوب بیاید شروع کنیم .هیچ حیله و ترفند و رازی در مورد مدل ساختمان ها وجود نداره پس بیاید به سراغ خیابان بریم.

همانطور که در رندر نهایی مشاهده کردید ، سطح خیابان خیلی بزرگ هست ، به همین دلیل من خیابان رو به دو plane تقسیم کردم و از دونوع متریال استفاده کردم : تکسچر با کیفیت بالا برای plane اولی و تکسچر با کیفیت پایین برای plane دومی .

making of davis street-03 making of davis street-04

 

مطالعه بیشتر